• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Linh kiện phục vụ việc sửa chữa các hệ thống kiểm soát

Thuộc gói thầu: Linh kiện phục vụ việc sửa chữa các hệ thống kiểm soát

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ công nghệ cao B&T

Giá trúng thầu: 2.671.860.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT