• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Sửa chữa card DAQ trạm kiểm soát GEW tại Phong Điền

Thuộc gói thầu: Sửa chữa card DAQ trạm kiểm soát GEW tại Phong Điền

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thành Lợi

Giá trúng thầu: 620.000.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT