• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II

Thuộc gói thầu: 'Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II' và 'Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất

Giá trúng thầu: 12.969.900.000 đồng, đã bao gồm thuế GTGT