• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW.

Thuộc gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW.

Đơn vị trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Lợi

Giá trúng thầu: 3.797.200.000 đồng.