• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Mô tả: Lý do hủy thầu: Tất cả Hồ sơ đề xuất (E- HSDT) của các nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. Việc hủy thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu. - Danh sách nhà thầu không trúng thầu: +Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex; +Liên danh Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PTI-PVI); +Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo việt.

Thuộc gói thầu: Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Đơn vị trúng thầu: Hủy thầu đối với Gói thầu “Bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện” theo Quyết định số 750/QĐ-CTS ngày 19/11/2019