• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

09/08/2018

Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

25/05/2018

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/03/2018

Thiết bị phòng chống mã độc APT thuộc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

01/02/2018

Tổ chức Hội nghị Vô tuyến khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23 (AWG-23) tại Việt Nam

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

01/02/2018

Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF - Công trình Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia

Dự án: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

28/12/2017

Thi công xây lắp thuộc dự án Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cần Thơ

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

12/12/2017

Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

07/12/2017

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

04/12/2017

Xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản mobile.

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

02/12/2017