• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Tổ chức Hội nghị Vô tuyến khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23 (AWG-23) tại Việt Nam

Gói thầu: Tổ chức Hội nghị Vô tuyến khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23 (AWG-23) tại Việt Nam

06/04/2018

Xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản Mobile

Gói thầu: Xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản mobile..

01/02/2018

“Thiết bị phòng chống mã độc APT”

Gói thầu: Thiết bị phòng chống mã độc APT thuộc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

01/02/2018

Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF - Công trình Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF - Công trình Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia

28/12/2017

Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Mua bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

27/12/2017

Thi công xây lắp thuộc Dự án “Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cần Thơ

Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc dự án Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cần Thơ

12/12/2017

Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF - Công trình Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia.

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF

07/12/2017

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

06/12/2017

Di chuyển hệ thống ăng ten vệ tinh về Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia

Gói thầu:

31/10/2017

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, lắp đặt bổ sung bộ điều khiển biến tần

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, lắp đặt bổ sung bộ điều khiển biến tần

06/10/2017