• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Xe Ô tô chuyên dùng (loại 02 cầu 07 chỗ)

Gói thầu:

15/09/2017

Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735.

13/09/2017

Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn

Gói thầu: Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn

08/09/2017

Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh

Gói thầu: Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh

08/09/2017

Thiết bị dự phòng cho ăng ten kiểm soát vệ tinh băng C, Ku

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho ăng ten kiểm soát vệ tinh băng C, Ku

08/09/2017

Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

Gói thầu: Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

25/08/2017

Thiết bị mở rộng mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo

Gói thầu: Thiết bị mở rộng mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo

24/08/2017

Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát

Gói thầu: Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát

24/08/2017

Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm

Gói thầu: Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm

17/08/2017

Thiết bị dự phòng cho hệ thống R&S

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho hệ thống RS

17/08/2017