• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Cung cấp và lắp đặt lớp lam chống nắng phòng thang nâng xe ô tô mô đun A

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt lớp lam chống nắng phòng thang nâng xe ô tô mô đun A

29/09/2017

Cung cấp và lắp đặt biển tên các đơn vị thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt biển tên các đơn vị thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

26/09/2017

Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

19/09/2017

Xe Ô tô chuyên dùng (loại 02 cầu 07 chỗ)

Gói thầu:

15/09/2017

Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735.

13/09/2017

Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn

Gói thầu: Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn

08/09/2017

Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh

Gói thầu: Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh

08/09/2017

Thiết bị dự phòng cho ăng ten kiểm soát vệ tinh băng C, Ku

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho ăng ten kiểm soát vệ tinh băng C, Ku

08/09/2017

Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

Gói thầu: Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

25/08/2017

Thiết bị mở rộng mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo

Gói thầu: Thiết bị mở rộng mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo

24/08/2017