• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa

19/11/2020

Mua sắm thiết bị triển khai mạng LAN Campus tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Gói thầu:

18/11/2020

Lắp đặt biển Led.

Gói thầu: Lắp đặt biển Led.

20/10/2020

Sửa chữa tổng đài điện thoại...

Gói thầu: Sửa chữa tổng đài điện thoại...

02/10/2020

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen.

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen..

24/09/2020

Sửa chữa tổng đài điện thoại.

Gói thầu: Sửa chữa tổng đài điện thoại.

11/09/2020

Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và các hệ thống màn hình tường chuyên dụng

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và các hệ thống màn hình tường chuyên dụng

11/09/2020

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen

17/08/2020

Mua sắm 02 hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, V

Gói thầu: Mua sắm 02 hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, V

17/08/2020

Vận hành tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

Gói thầu: Vận hành tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

13/08/2020