• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Sửa chữa tổng đài điện thoại...

Gói thầu: Sửa chữa tổng đài điện thoại...

02/10/2020

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen.

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen..

24/09/2020

Sửa chữa tổng đài điện thoại.

Gói thầu: Sửa chữa tổng đài điện thoại.

11/09/2020

Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và các hệ thống màn hình tường chuyên dụng

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và các hệ thống màn hình tường chuyên dụng

11/09/2020

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen

17/08/2020

Mua sắm 02 hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, V

Gói thầu: Mua sắm 02 hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, V

17/08/2020

Vận hành tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

Gói thầu: Vận hành tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

13/08/2020

Lắp đặt biển Led

Gói thầu: Lắp đặt biển Led

10/08/2020

Mua sắm máy thu kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Gói thầu: Mua sắm máy thu kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

28/07/2020

Lắp đặt 04 FCU làm mát phòng máy điều hòa

Gói thầu: Lắp đặt 04 FCU làm mát phòng máy điều hòa

24/07/2020