• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Thuê dịch vụ đường truyền

Gói thầu: Thuê dịch vụ đường truyền

18/10/2019

Sửa chữa card DAQ trạm kiểm soát GEW tại Phong Điền

Gói thầu: Sửa chữa card DAQ trạm kiểm soát GEW tại Phong Điền

14/10/2019

Dịch vụ bản quyền tường lửa ứng dụng web

Gói thầu: Dịch vụ bản quyền tường lửa ứng dụng web

14/10/2019

Linh kiện dự phòng cho hệ thống kiểm soát tần số HF

Gói thầu: Linh kiện dự phòng cho hệ thống kiểm soát tần số HF

14/10/2019

Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo

Gói thầu: Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo

09/10/2019

Linh kiện phục vụ việc sửa chữa các hệ thống kiểm soát

Gói thầu: Linh kiện phục vụ việc sửa chữa các hệ thống kiểm soát

07/10/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát TCI

Gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát TCI

07/10/2019

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Gói thầu: Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

04/10/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW

Gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW

03/10/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát Rohde Schwarz

Gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát Rohde Schwarz

27/09/2019