• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Vận hành tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

Gói thầu: Vận hành tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

13/08/2020

Lắp đặt biển Led

Gói thầu: Lắp đặt biển Led

10/08/2020

Mua sắm máy thu kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Gói thầu: Mua sắm máy thu kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

28/07/2020

Lắp đặt 04 FCU làm mát phòng máy điều hòa

Gói thầu: Lắp đặt 04 FCU làm mát phòng máy điều hòa

24/07/2020

Xây dựng hệ thống thông tin điện tử 01 cửa của Cục Tần số vô tuyến điện và Bộ Thông tin và Truyền thông

Gói thầu: Xây dựng hệ thống thông tin điện tử 01 cửa của Cục Tần số vô tuyến điện và Bộ Thông tin và Truyền thông

24/07/2020

Sửa chữa tổng đài điện thoại

Gói thầu: Sửa chữa tổng đài điện thoại

13/07/2020

Sửa chữa hệ thống Access Control

Gói thầu: Sửa chữa hệ thống Access Control

13/07/2020

Bảo trì hệ thống cấp điện

Gói thầu: Bảo trì hệ thống cấp điện

03/07/2020

Sơn sàn tầng hầm bãi đỗ xe khu B, C

Gói thầu: Sơn sàn tầng hầm bãi đỗ xe khu B, C

30/06/2020

Bảo trì hệ thống máy phát điện dự phòng

Gói thầu: Bảo trì hệ thống máy phát điện dự phòng

29/06/2020