• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Sửa chữa tổng đài điện thoại

Gói thầu: Sửa chữa tổng đài điện thoại

13/07/2020

Sửa chữa hệ thống Access Control

Gói thầu: Sửa chữa hệ thống Access Control

13/07/2020

Bảo trì hệ thống cấp điện

Gói thầu: Bảo trì hệ thống cấp điện

03/07/2020

Sơn sàn tầng hầm bãi đỗ xe khu B, C

Gói thầu: Sơn sàn tầng hầm bãi đỗ xe khu B, C

30/06/2020

Bảo trì hệ thống máy phát điện dự phòng

Gói thầu: Bảo trì hệ thống máy phát điện dự phòng

29/06/2020

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Linh kiện dự phòng cho hệ thống đỗ xe tự động”

Gói thầu: Linh kiện dự phòng cho hệ thống đỗ xe tự động

29/06/2020

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa”

Gói thầu: Linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa

29/06/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thuê đường truyền kết nối WAN”

Gói thầu: Thuê đường truyền kết nối WAN

13/05/2020

Máy đo phân tích tín hiệu thông tin di động và thiết bị bay không người lái

Gói thầu: Máy đo phân tích tín hiệu thông tin di động và thiết bị bay không người lái

26/02/2020

Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện..

Gói thầu: Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện..

31/12/2019