• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa”

Gói thầu: Linh kiện dự phòng cho hệ thống điều hòa

29/06/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thuê đường truyền kết nối WAN”

Gói thầu: Thuê đường truyền kết nối WAN

13/05/2020

Máy đo phân tích tín hiệu thông tin di động và thiết bị bay không người lái

Gói thầu: Máy đo phân tích tín hiệu thông tin di động và thiết bị bay không người lái

26/02/2020

Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện..

Gói thầu: Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện..

31/12/2019

Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

Gói thầu: Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

30/12/2019

Sửa chữa thiết bị trạm TCI Lao Bảo

Gói thầu: Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo.

27/11/2019

Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Gói thầu: Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

26/11/2019

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2019

14/11/2019

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

07/11/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW.

Gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW.

07/11/2019