• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện..

Gói thầu: Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện..

31/12/2019

Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

Gói thầu: Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

30/12/2019

Sửa chữa thiết bị trạm TCI Lao Bảo

Gói thầu: Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo.

27/11/2019

Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Gói thầu: Bảo hiểm Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

26/11/2019

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2019

14/11/2019

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

07/11/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW.

Gói thầu: Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW.

07/11/2019

Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động

Gói thầu: Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động

04/11/2019

Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II

Gói thầu: 'Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II' và 'Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động

24/10/2019

Bảo trì hệ thống thang máy Thyssen cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Bảo trì hệ thống thang máy Thyssen cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

18/10/2019