Bên e mới trang bị cho Tổ bảo vệ 10 máy bộ đàm, e muốn biết một số thông tin và nhờ Cục hướng dẫn: - Kinh phí giấy phép đăng ký mới là bao nhiêu:? - Kinh phí 1 đầu máy/năm/? hay ntn? - Kinh phí đó áp theo khoản mục nào của văn bản quy định:? - E đã khai bản khai đề nghị cấp phép và Phụ lục 1 mẫu 1G. Như vậy đã đủ giấy tờ chưa. Sau khi xong văn bản gửi về địa chỉ nào? Nhờ Cục hướng dẫn cụ thể cho bên e biết. E cám ơn.

24/05/2019

Hỏi bởi: Ngô Văn Phú

Câu hỏi khác