• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Hiện tại SDTV đang cắt sóng THVL trên kênh 33 và chuyển sang kênh 34, nhưng lại chưa có trạm phát K34 ở Long An. Kính mong đề nghị SDTV sớm lắp đặt trạm phát K34 tại Long An.

Câu hỏi khác