• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Tại sao tỉnh Long An không xem được Vĩnh Long 1 và Vĩnh Long 2 trên đầu thu DVB-T2, tôi dùng anten trong nhà mà không xem được.

Trả lời

Hiện tại, SDTV đã ngừng phát sóng 2 kênh chương trình THVL1 và THVL2 trên kênh tần số 33 UHF. Hai kênh chương trình này hiện đang được phát trên sóng kênh 34 UHF.

Tại địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bạn có thể thu tốt tín hiệu kênh 34 từ đài phát sóng của SDTV đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nên sử dụng anten đặt ngoài trời, chọn điểm đặt không bị che chắn và quay hướng anten về phía Tp Hồ Chí Minh (góc như hình dưới đây) để thu xem ổn định kênh 34 của SDTV.

07/09/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác