• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Cho hỏi, tôi ở tại Thị trấn Phú Phong-Tây Sơn-Bình Định. Hiện tại khu vực này có sóng truyền Kỹ thuật số mặt đất chưa, nếu có thì anten xoay về hướng nào để bắt sóng tốt nhất

12/03/2019

Hỏi bởi: Nguyễn Ngọc Hợp

Câu hỏi khác