• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Khi nào thì thị trấn Đoan Hùng mới thu được nhiều kênh sóng DVB-T2. Tại sao khi dùng đầu thu thì thu được 40 kênh sóng DVB-T2 nhưng khi bỏ đầu thu, bắt bằng ăng-ten cắm trực tiếp vào Tivi thì thu chỉ được 19 kênh (TV Sony DVB-T2 W700B42’ có tích hợp DVB-T2).

07/09/2017

Trả lời

Hiện tại, địa bàn thị trấn Đoan Hùng có thể thu xem được truyền hình số mặt đất DVB-T2 của VTV (phát trên kênh 26 UHF từ trạm phát đặt tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc) với chất lượng tín hiệu tốt và của RTB (phát trên kênh 48 UHF từ trạm phát đặt tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ) với chất lượng tín hiệu trung bình. Tổng số kênh chương trình có thể thu xem được khoảng gần 30 kênh chương trình truyền hình.

Hiện tượng như anh đã nêu thì có thể giải thích như sau: tùy thuộc vào đặc tính cấu tạo của bộ thu và bộ giải mã, về cơ bản mỗi chủng loại thiết bị thu có khả năng thu và giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 khác nhau. Ở tại địa bàn gần trạm phát sóng, có cường độ tín hiệu mạnh thì sự khác nhau trong khả năng thu (thể hiện qua số kênh sóng thu xem được) không rõ rệt như ở các địa bàn xa trạm phát sóng, có mức tín hiệu trung bình, yếu như địa bàn thị trấn Đoan Hùng.

Nếu anh muốn sử dụng cách cắm trực tiếp ăng-ten vào TV tích hợp tính năng DVB-T2, để cải thiện khả năng thu anh của TV, anh có thể áp dụng một số cách sau: i) sử dụng ăng-ten có tính định hướng tốt hơn hoặc có thể sử dụng ăng-ten có khuếch đại; ii) nâng cao cột ăng-ten; iii) điều chỉnh hướng ăng-ten để tối ưu số kênh sóng có thể thu được.

07/09/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác