• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Cho tôi hỏi khi nào VTC và RTB, AVG phát sóng DVB-T2 tại Quảng Trị

20/12/2017

Trả lời

Yên Bái là tỉnh thuộc Nhóm IV của Đề án số hóa truyền hình mặt đất. Hiện nay, Yên Bái chưa được phủ sóng DVB-T2. 

20/12/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác