• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Cho em hỏi ở Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre thì quay anten về hướng nào tốt nhất?

Trả lời

Hiện nay, địa bàn Khánh Thạnh Tân có thể thu được truyền hình số mặt đất từ 5 trạm phát sóng: Kênh 27 của VTV phát tại Bến Tre; Kênh 24 của VTV phát tại Trà Vinh; Kênh 34 của SDTV phát tại Vĩnh Long; Kênh 39 của VTC phát tại Cần Thơ; Kênh 33 của SDTV phát tại Long An như hình sau:

Tùy vào nội dung kênh chương trình bạn muốn xem, bạn có thể lựa chọn 2 hướng quay anten để thu sóng được tốt nhất: i) quay hướng anten về phía bắc, hướng về thành phố Bến Tre, thành phố Tân An để thu sóng kênh 27 của VTV và kênh 33 của SDTV; ii) quay hướng anten về phía tây, hướng về thành phố Cần Thơ và thành phố  Vĩnh Long.

Bạn có thể tra cứu danh mục kênh chương trình phát sóng và hướng quay anten cụ thể đến mỗi trạm phát qua công cụ hỗ trợ thông tin thu truyền hình số mặt đất, sử dụng miễn phí tại địa chỉ: http://thudtv.rfd.gov.vn:99/user_interface/

07/09/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác