• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Nếu sử dụng truyền hình số mặt đất, có phải mất tiền thuê bao hàng tháng như truyền hình cáp không?

04/11/2014

Trả lời

Sử dụng truyền hình số mặt đất có thể thu xem miễn phí nhiều kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Đài THVN và Đài PTTH địa phương và các kênh không khóa mã, tức là vẫn có thể xem các kênh chương trình như hiện tại, nhưng hình ảnh sẽ sắc nét, âm thanh sẽ sống động hơn.

Ngoài ra, truyền hình số mặt đất còn cung cấp các dịch vụ truyền hình trả tiền (được khóa mã để quản lý thuê bao). Để truy cập được các dịch vụ truyền hình này thì người xem truyền hình phải ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ và trả tiền phí thuê bao hàng tháng.

04/11/2014

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác