• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Tôi đang sử dụng truyền hình cáp, Tôi cần làm gì khi số hóa truyền hình mặt đất ?

31/10/2014

Trả lời

Truyền hình cáp không bị ảnh hưởng khi số hóa truyền hình mặt đất. Bạn vẫn thu, xem bình thường và không phải chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất.

31/10/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác