• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Cho tôi hỏi khi nào thành phố Lạng Sơn mới phủ sóng truyền hình số mặt đất?

07/09/2017

Trả lời

Hiện tại, địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và địa bàn thành phố Lạng Sơn nói riêng chưa được phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2. Theo lộ trình số hóa truyền hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg, Lạng Sơn là địa bàn thuộc nhóm IV và sẽ thực hiện số hóa truyền hình trước 31/12/2020.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đang tích cực khuyến khích các đơn vị truyền dẫn, phát sóng mở rộng dịch vụ đến khu vực miền núi phía Bắc nói chung và địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng, đảm bảo các khu vực chính của các địa phương này sẽ được phủ sóng số DVB-T2 trước thời điểm thực hiện tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất.

07/09/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác