• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Trong giai đoạn chuyển đối từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất, làm thế nào để nhận biết TV có tích hợp đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2?

12/11/2014

Trả lời

Theo quy định, TV có tích hợp đầu thu truyền hình số DVB-T2 phải được gắn nhãn hàng hóa, dấu hợp quy và biểu trưng truyền hình số DVB-T2. Trong nhãn hàng hóa có ghi dòng chữ: "Hỗ trợ thu truyền hình số mặt đất DVB-T2".

Biểu trưng truyền hình số mặt đất DVB-T2 là hình con mắt cách điệu có 3 màu Đỏ, Xanh lá cây, Xanh lam là 3 màu cơ bản của truyền hình như hình sau đây.

 Biểu trưng truyền hình số mặt đất DVB-T2 của Việt Nam được gắn riêng hoặc chung với nhãn hàng hóa trên sản phẩm, bao bì thương phẩm (dán trực tiếp lên TV hoặc hộp đựng TV).

 

 

12/11/2014

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác