• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Hiện tại SDTV đang cắt sóng THVL trên kênh 33 và chuyển sang kênh 34, nhưng lại chưa có trạm phát K34 ở Long An. Kính mong đề nghị SDTV sớm lắp đặt trạm phát K34 tại Long An.

07/09/2017

Trả lời

Hiện tại SDTV đã ngừng phát sóng kênh THVL1 và THVL2 trên kênh tần số 33. Các kênh chương trình này hiện đang được phát đầy đủ trên kênh tần số 34 UHF.Theo báo cáo, SDTV sẽ triển khai hàng loạt các máy phát sóng kênh 34 trên toàn khu vực đồng bằng Nam Bộ (trong đó có Long An) trong năm 2017.

 

07/09/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác