• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Độc giả Phuoc Tu hỏi cụ thể từng đài VTV, SDTV, VTC khi nào phát sóng DVB-T2 ở Bình Phước, phát những kênh tần số nào và trạm phát đặt ở đâu?

27/10/2017

Câu hỏi khác