• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Khi chuyển sang truyền hình số mặt đất, Tivi cũ nhà tôi đang dùng có còn sử dụng được nữa không?

30/10/2014

Trả lời

TV cũ nhà bạn đang được dùng để xem truyền hình tương tự mặt đất và trong vùng phát sóng truyền hình số mặt đất thì bạn phải mua đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 để tiếp tục sử dụng TV cũ

29/10/2014

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác