• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Ở Thạnh Phú, Bến Tre khi nào có sóng truyền hình mặt đất ?

07/09/2017

Trả lời

Hiện tại, địa bàn Thạnh Phú, Bến Tre đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2. Bạn có thể thu xem được truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên kênh 34 UHF (của SDTV phát sóng từ Tp Trà Vinh), kênh 24 UHF (của VTV phát sóng từ Tp Trà Vinh) và kênh 27 UHF (của VTV phát sóng từ Tp Bến Tre).

07/09/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác