• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Ở thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận hiện nay có xem được truyền hình mặt đất không? Nếu được thì cần sử dụng anten và đầu thu loại gì để bắt sóng tốt nhất?

20/12/2017

Trả lời

Hiện nay, VTV và Công ty SDTV đã triển khai trạm phát sóng DVB-T2 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, phủ sóng một phần địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, thị xã Lagi chưa thuộc vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất do đó các hộ gia đình tại thị xã Lagi chưa thể thu xem được DVB-T2.

20/12/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác