• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Tại sao phải chuyển từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất ?

23/10/2014

Trả lời

Quá trình số hóa truyền hình mặt đất là tất yếu vì các yếu tố sau đây:

Quá trình số hóa truyền hình mặt đất đãng diễn ra trên quy mô toàn thế giới vì các lợi ích mà nó mang lại;

Truyền hình số mặt đất đem lại nhiều lợi ích cho người xem như chất lượng cao về hình ảnh và âm thanh, số lượng nhiều kênh chương trình truyền hình được truyền;

Chuyển sang truyền hình số mặt đất: nhiều kênh chương trình, dịch vụ truyền hình mới được cung cấp ra thị trường; công nghiệp nội dung, sản xuất chương trình truyền hình có điều kiện để phát triển; lĩnh vực truyền dẫn, phát sóng huy động được các nguồn lực, được đầu tư, phát triển theo hướng chuyên môn hóa, đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với truyền hình tương tự mặt đất;

Chuyển sang truyền hình số mặt đất: nguồn tài nguyên tần số vô tuyến điện được sử dụng rất hiệu quả vì một kênh tần số có thể truyền được nhiều kênh chương trình truyền hình số. Sau khi kết thúc quá trình số hóa truyền hình, một phần của băng tần UHF đang sử dụng bởi truyền hình mặt đất sẽ được giải phóng. Đây là nguồn tài nguyên tần số quan trọng để triển khai các dịch vụ thông tin vô tuyến băng rộng mới. Góp phần vào thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

24/10/2014

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác