• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Đầu thu kỹ thuật số còn bắt được bao nhiêu kênh chương trình?

Trả lời

Bạn chưa cung cấp cụ thể chủng loại đầu thu (tên đầu thu là gì? Đầu thu truyền hình kỹ thuật số DVB-T hay DVB-T2?) và địa điểm thu tín hiệu nên chúng tôi chưa thể trả lời chính xác được câu hỏi của bạn.

Căn cứ vào địa chỉ bạn gửi cho Ban Quản trị, nếu bạn ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, có thể thu xem truyền hình số mặt đất của VTV phát sóng ở thị xã Đồng Xoài, kênh tần số 26 UHF (với 10 kênh chương trình) hoặc phát sóng ở Tp Thủ Dầu Một, kênh tần số 25 UHF (với 9 kênh chương trình) như hình sau:

Bạn có thể tra cứu danh mục kênh chương trình phát sóng và hướng quay anten cụ thể đến mỗi trạm phát qua công cụ hỗ trợ thông tin thu truyền hình số mặt đất, sử dụng miễn phí tại địa chỉ: http://thudtv.rfd.gov.vn:99/user_interface/

07/09/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác