• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Theo tôi được biết tỉnh Bình Định thuộc giai đoạn 3 ngừng phát sóng mặt đất. Vậy thời điểm này tôi có thể xem được truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại tỉnh Bình Định hay không?

Trả lời

Hiện tại địa bàn tỉnh Bình Định chưa được phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2, do đó bạn chưa thể thu xem được truyền hình số mặt đất DVB-T2 vào thời điểm này.

07/09/2017

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác