• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 30: Tôi có máy liên lạc HF được lắp đặt tại nhà để liên lạc với tàu cá của gia đình như thông báo thời tiết, tình hình trên tàu. Cho tôi hỏi có cần phải làm thủ tục cấp phép sử dụng tần số cho máy phát đặt tại nhà này không?

17/05/2019

Trả lời

Thiết bị vô tuyến điện của bạn thuộc loại Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tin nghề cá là đài vô tuyến điện đặt trên đất liền,sử dụng tần số dành cho phương tiện nghề cá để liên lạc với phương tiện nghề cá, không cung cấp dịch vụ viễn thông, bắt buộc phải làm thủ tục cấp phép sử dụng tần số.

1-Về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số:

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp phép cho Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tin nghề cá là đài vô tuyến điện đặt trên đất liền,sử dụng tần số dành cho phương tiện nghề cá để liên lạc với phương tiện nghề cá, không cung cấp dịch vụ viễn thông. bao gồm Hồ sơ cấp mới gồm:

a) Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1i Phụ lục 2 của Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu; hoặc

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu.

 

2. Về lệ phí và phí sử dụng tần số:

Theo quy định tại Thông tư phí 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính:

  1. Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá: 50.000 VNĐ.

Phí sử dụng tần số Đài bờ tính trên mỗi tần số phát được ấn định cho 1 máy phát: Sử dụng tần số theo quy hoạch để liên lạc với phương tiện nghề cá: 1.500.000 VND/12 tháng.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác