• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 34: Chúng tôi là một Đại sứ quán tại Hà Nội, hiện có nhu cầu sử dụng thiết bị bộ đàm để phục vụ mục đích liên lạc nội bộ. Qua tìm hiểu thông tư 265 /2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện có một số trường hợp được miễn thu phí sử dụng tần số. Vì vậy mong quý cơ quan cho biết chúng tôi có thuộc diện này không?

21/05/2019

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 điều 5 Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính, miễn thu phí đối với Đài vô tuyến điện của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Như vậy Đại Sứ quán là cơ quan đại diện ngoại giao thuộc các trường hợp được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao được quy định tại Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác