• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 25: Trường hợp chủ phương tiện nghề không có chứng minh thư nhân dân thì có làm thủ tục xin cấp phép được không?

12/05/2019

Trả lời

Trường hợp chủ phương tiện nghề cá không có chứng minh thư nhân dân thì vẫn xin cấp phép được. Chủ phương tiện nghề cá sẽ khai theo bản khai 1c và phía cùng bên trái phải có xác nhận ký và đóng dấu của UBND xã.

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác