• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 19: Hồ sơ cấp phép đơn vị tôi nộp tại Sở TT&TT sở tại được không. Nếu được, thì thời gian nhận hồ sơ được tính như nào?

06/05/2019

Trả lời

Hồ sơ cấp phép, đơn vị có thể nộp tại Sở TT&TT sở tại.Tthời gian nhận hồ sơ được tính tại thời điểm đơn vị nộp hồ sơ tại Sở TT&TT. 

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác