• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 18: Tại sao khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ cho đài truyền thanh không dây xã bên tôi hết hạn (quá hạn 02 tháng) tôi làm thủ tục gia hạn cho giấy phép, Quý cơ quan lại tính lệ phí cấp mới?

05/05/2019

Trả lời

Theo Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định: trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày đối với giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép.

Sau thời hạn trên, đơn vị phải làm thủ tục cấp mới giấy phép. Ủy ban nhân dân xã đã làm thủ tục gia hạn muộn (ít hơn 30 ngày trước khi hết hạn giấy phép). Do đó Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I đã tính lệ phí cấp mới giấy phép cho UBND xã. 

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác