• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 27: Đài bờ liên lạc với tàu cá có phải cấp phép không?

14/05/2019

Trả lời

- Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá là đài vô tuyến điện đặt trên đất liền, sử dụng tần số dành cho phương tiện nghề cá để liên lạc với phương tiện nghề cá, không cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá không thuộc loại thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép quy định tại điều 27 Luật Tần số vô tuyến điện. 

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác