• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 1: Cơ quan chúng tôi đang muốn sử dụng thiết bị RACOM RIPEX-400SP để truyền số liệu. Đề nghị Cục Tần số vô tuyến điện hướng dẫn chúng tôi thủ tục cấp phép.

15/04/2019

Trả lời

Theo quy định tại điểm 1 điều 22 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 quy định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện như sau: :

  1. Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1a Phụ lục 2 của Thông tư này;
  2. Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông liên quan
  3. Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu.

Các thiết bị VTĐ sử dụng tại Việt Nam phải được hợp quy theo quy định của Pháp luật. Do đó, Quý Cơ quan cần thực hiện các thủ tục hợp quy cho thiết bị.

06/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác