• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 17: Thời hạn giải quyết hồ sơ đối với đài truyền thanh không dây là bao nhiêu ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ?

04/05/2019

Trả lời

Theo quy định tại điểm 1 điều 23 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện: thời hạn giải quyết hồ sơ đối với đài Truyền thanh không dây là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác