• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 48: Chúng tôi đã có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện sử dụng ở Sân bay Nội Bài. Nay do phải thay đổi điều chỉnh lại hệ thống, nên chúng tôi phải chuyển thiết bị này sang Sân bay khác. Như vậy, chúng tôi có cần phải làm thủ tục phối hợp ICAO không?

05/06/2019

Trả lời

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 9 của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông Vận tải, hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không, trường hợp nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung ảnh hưởng đến tần số vô tuyến điện đã được cấp giấy phép (như thay đổi về tần số, công suất phát, mục đích sử dụng, địa điểm đặt thiết bị) thì thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại Điều 8 và khoản 1 Điều 9 của Thông tư này, trong đó khoản 1 điều 8 có ghi rõ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định của tổ chức, cá nhân, Cục Tần số vô tuyến điện gửi văn bản kèm theo hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị Cục Hàng không Việt Nam phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện. Như vậy đối với trường hợp của Công ty thì Cục Hàng không Việt Nam sẽ phải phối hợp quốc tế về tần số.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác