• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 15: Do bị mất giấy phép sử dụng tần số cho hệ thống truyền thanh không dây của UBND xã, chúng tôi đề nghị quý cơ quan hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện như thế nào?

02/05/2019

Trả lời

Theo điều 7 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT quy định cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:

1. Trường hợp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép phải gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

2. Nội dung của văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bao gồm thông tin về số giấy phép, ngày cấp, ngày hết hạn, lý do đề nghị cấp lại giấy phép.

Vì vậy, khi bị mất giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và muốn được cấp lại, Quý cơ quan có văn bản gửi Trung tâm Tần số VTĐ khu vực tương ứng với nội dung được đề cập tại khoản 2 điều 7 nêu trên.

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác