• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 5: Đài PTTH cấp huyện chúng tôi muốn bổ sung phát sóng kênh chương trình phát thanh của Đài PTTH cấp tỉnh (địa phương chúng tôi) của máy phát thanh FM đã được quy định trong giấy phép, xin hỏi có phải làm thủ tục gì?

21/04/2019

Trả lời

Đối với trường hợp của Quý Đài phải làm hồ sơ sửa đổi bổ sung (kê khai lại mục đích phát sóng trong phụ lục 1 của mẫu 1d) và kèm văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông sở tại đối với việc phát chương trình phát thanh của địa phương mình (nêu rõ tên chương trình được phát lại).

06/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác