• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 39: Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung GP băng tần, ngoài bản khai mẫu 2 còn yêu cầu tài liệu gì nữa không?

26/05/2019

Trả lời

Theo quy định tại điểm 2 điều 25, thông tư 05/2015/TT-BTTTT, hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung GPBT gồm:

- Bản khai mẫu 2 Phụ lục 2 của Thông tư 05/2015/TT-BTTTT.

- Các tài liệu giải thích nội dung cần sửa đổi, bổ sung (khi được yêu cầu). Nội dung sửa đổi của giấy phép băng tần có liên quan đến những nội dung kỹ thuật phức tạp (thường có đề án đi kèm) hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức/kinh doanh của đơn vị được cấp phép....Vì vậy, cần có các tài liệu giải thích đi kèm hồ sơ.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác