• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 10: Công ty tôi có sử dụng thiết bị chỉ thu tín hiệu từ vệ tinh. Công ty tôi có phải xin giấy phép sử dụng tần số không? Nếu có, thủ tục như thế nào?

27/04/2019

Trả lời

Đối với thiết bị vô tuyến điện chỉ thu, có thể sử dụng mà không cần giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác