• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 52: Có mấy loại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải? Giá trị sử dụng của chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong bao lâu?

09/06/2019

Trả lời

Điều 7 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải như sau:

  1. Có 4 loại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải:

- Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải – Hạng hạn chế.

- Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải – Hạng tổng quát.

- Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải – Hạng hai.

- Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải – Hạng nhất.

2. Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải có giá trị sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác