• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 45: Trung tâm vũ trụ Việt Nam (VNSC) đang chuẩn bị hoàn thành việc sản xuất thiết bị vệ tinh nghiệp dư Nano Dragon, vệ tinh quan sát Trái Đất cỡ nhỏ với mục đích chính là nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực để tiến tới làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo Vệ tinh. Để chuẩn bị xây dựng hồ sơ đăng ký quỹ đạo vệ tinh này thì xin Quý Cơ quan hướng dẫn các thủ tục giúp chúng tôi?

02/06/2019

Trả lời

Theo quy định của Luật Tần số và Thể lệ vô tuyến của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), vệ tinh Nano Dragon cần phải thực hiện đăng ký và phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh, thủ tục như sau:

- VNVC cần phải phối hợp với Cục Tần số vô tuyến điện để lựa chọn tần số/băng tần hoạt động cho Vệ tinh nêu trên phù hợp với các Quy hoạch hiện có và nhu cầu sử dụng.

- Xây dựng hồ sơ vệ tinh và gửi Cục Tần số vô tuyến điện xem xét đăng ký với Liên minh Viễn thông quốc tế và tham gia cùng với Cục Tần số vô tuyến điện trong việc đàm phán, phối hợp tần số/quỹ đạo với các nước bị ảnh hưởng.

- Gây dựng hồ sơ vệ tinh và gửi Cục Tần số vô tuyến điện xem xét đăn theo quy định tại điều 28, Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác