• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 31: Nhận lời mời của Chủ Tịch quốc hội Việt Nam, Đoàn Chủ Tịch quốc hội nước chúng tôi sẽ đến thăm chính thức Việt Nam. Đoàn có mang theo các thiết bị bộ đàm để liên lạc an ninh trong suốt quá trình thăm chính thức. Mong quý cơ quan cho chúng tôi biết đơn vị nào sẽ làm thủ tục cấp giấy phép?

18/05/2019

Trả lời

Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp cấp phép tần số cho các Đoàn đại biểu nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 2 điều 20 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ TTTT, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1k Phụ lục 2 của Thông tư.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác