• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 26: Trường hợp tàu cũ đã có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, nay thay đổi chủ phương tiện thì có phải xin cấp lại giấy phép hay không? Thủ tục xin cấp lại như thế nào?

13/05/2019

Trả lời

Trường hợp tàu cũ đã có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, nay thay đổi chủ phương tiện thì có phải xin cấp lại giấy phép.

 Theo quy định tại điểm 3 điều 12 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hồ sơ đề nghị Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, hồ sơ gồm:

  • Bản khai 1c

Giấy đăng kiểm tàu cá theo tên chủ phương tiện mới

07/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác