• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 6: Trước đây Đài PTTH của chúng tôi có 01 thiết bị cũ bị hỏng (giấy phép đã xin ngừng sử dụng). Hiện nay thiết bị đó đã được sửa chữa và muốn đưa vào sử dụng lại. Vậy Đài chúng tôi cần làm thủ tục gì để được cấp lại giấy phép trên?

22/04/2019

Trả lời

Đài PTTH phải làm thủ tục cấp mới cho thiết bị đó Theo quy định tại điểm 1 điều 13 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp phép, hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bao gồm: bản khai theo mẫu 1d (trong đó kê khai đầy đủ chính xác các thông số kỹ thuật của thiết bị tại phụ lục 1, ví dụ: thay đổi dải tần phải kê khai lại dải tần mới của thiết bị, số giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị mới, v..v.....). 

Ở phần Thông tin bổ sung của bản khai, Đài cần ghi: Xin cấp lại cho Đài PTTH…. máy phát….tại giấy phép số…..

06/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác