• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Câu 46: Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm hoạt động bay. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ Quý cơ quan như sau: Đăng ký, sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc băng tần nghiệp vụ hàng không được quy định như thế nào và tại văn bản nào?

03/06/2019

Trả lời

Về việc đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc băng tần nghiệp vụ hàng không được quy định trong các văn bản sau:

Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê; cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giao thông Vận tải, hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không.

11/06/2019

Trả lời bởi: Cục Tần số VTĐ

Câu hỏi khác